Försäljnings- och leveransvillkor

Insight Cosmetics Group AB (ICG) levererar varor och tjänster till professionella. Till professionella räknas personer eller verksamheter som driver en registrerad verksamhet i kosmetikbranschen. Hit räknas även personer som som har genomföt eller är under pågående utbildning, accepterad av ICG.

På våra fakturor tillkommer inte moms. Detta beror på att vårt varulager är placerat i Danmark och våra försändelser räknas då som varuexport. Moms kan bara dras av på en faktura i samma land som momsen lagts på. När du redovisar en faktura från oss redovisas den som en momsfri faktura.

I utvalda fall är det även möjligt för konsumenter att handla t.ex. utgående varor direkt i eshoppen. För dessa leveranser och villkor se sista stycket "Villkor privatpersoner, ej företag".

Följande allmänna leveransvillkor gäller för alla leveranser från Insight Cosmetics Group, såvida inte andra skriftliga överenskommelser skett:

 

Dokumentation och vägledning

Om det finns produktbeskrivningar och manualer för produkten, följ alltid dessa på rekommendation av ICG. På ICGs hemsida kan produktdeklarationer och säkerhetsdatablad laddas ner på de flesta produkter (be om lösenord). För ytterligare information eller råd, vänligen kontakta oss. ICG garanterar att varorna uppfyller kraven för CE-märkning.

 

Produkter för professionellt bruk

En stor del av de varor ICG leverar är av hälso-och säkerhetsskäl reserverade för att användas på salonger i behandlingar som sker av professionellt utbildad personal med till intyg som utfärdats av ICG eller av annan, av ICG accepterad skola.

ICG kan när som helst dra tillbaka eller upphäva ett intyg om ICG anser att kunden inte uppfyller vad ICG uppfattar som professionellt ansvar och god praxis.

Det är kundens ansvar att se till att endast produkter märkta för försäljning distribueras (markerad med RRP). Det är även kundens ansvar att se till att behandlingar endast utförs av för uppgiften utbildad personal. ICG förbehåller sig annars rätten att vägra möta framtida leveranser.

Produkter för professionell användning får inte säljas vidare eller användas för något annat ändamål än de behandlingar som kunden är auktoriserat kan tillhandahålla. Varorna får inte användas i utbildningssyfte, om inte kunden har en licens från ICG och korrekt befogenhet att göra det.

Om ICG av misstag levererar professionella produkter till en kund utan nödvändiga tillstånd, kan ICG när som helst kräva att sådana produkter returneras mot utfärdande av kredit.

 

Beställning och hantering

Beställningar kan göras antingen via telefon, e-post, fax eller via vår eshop. Alla beställningar anses bindande av kunden omedelbart efter leveransen. Detta gäller även kurser och andra tjänster.

Beställningar bearbetas så långt som möjligt utan dröjsmål.

 

Leveranstid och transport

Alla varor sänds från ICG till KUNDEN, vilket innebär att kunden betalar frakten och ansvarar för varorna så snart de lämnar ICGs lager. Transporten sker vanligen med Post Danmark och Posten Sverige.

Vi packar och sänder varor alla arbetsdagar. Beställningar mottagna före kl. 13:00 skickas samma dag.

Beställningar som görs på eShopen och överstiger 500 kr skickas fraktfritt. Gör du din beställning över telefonen eller via mail skickas dina varor fraktifritt om din order överstiger 3000 kr.

Som kund är du ansvarig för att informera ICG om korrekt leveransadress. Om transporten på grund av omständigheter från kundens sida inte kan levereras eller avhämtas under angiven period kräver ICG en avgift för att täcka de kostnader som uppstår vid retur eller eftersändning.

Priser, betalning och äganderättsförbehåll

Alla priser är angivna exkl. moms. Om inte varorna betalas med kreditkort via internet eller annat är avtalat skickas varorna med frakt och expeditionsavgift mot postförskott.

Fakturadatum räknas från det att bestälningen behandlas och packas.

ICG förbehåller sig rätten att korrigera inköpspriset fram tills dess att varorna levereras.

Eventuella rabatter gäller alltid aktuella grossistpriser och kan inte kombineras med varandra eller med andra erbjudanden, kampanjer eller liknande. Rabatter och kampanjer kan fram till tidpunkten för leverans när som helst återkallas av ICG utan förvarning.

Om kunden inte följer en betalningsfrist eller kundens kreditgräns överskrids, sänds ordern vidare automatiskt för efterföljande krav.
Om påminnelse för utebliven betalning krävs tillkommer en avgift på 200kr. Om en andra påminnelse krävs för ett förfallet belopp och en avbetalningsplan inte upprättats överlämnas ärendet till inkasso.

ICG behåller nyttjanderätt tills varorna levereras och inköpspriset korrigeras.

 

Restorderservice

ICGs målsättning är att vara lagerförande på samtliga 3.000 varor med en leveranskapacitet på 97,5%. Som ett resultat av ett flertal faktorer såsom bl.a. stora variationen i efterfrågan, utomeuropeisk containertransport, råvarubrist och tillverkningsserier hos våra leverantörer kan det dock löpande förekomma restnoterade varor.

Så snart dessa varor åter finns i lager levereras dessa automatiskt med din nästa beställning. Om värdet av de restnoterade varorna överstiger 375 kr kommer dock dessa att levereras omedelbart och fraktfritt Sverige.

 

Reklamation av varor

Kunden måste kontrollera varan så snart den tas emot på leveransadressen. Eventuella fel eller brister vid leverans av ICG, måste åberopas omedelbart då kunden upptäcker felet och senast 4 dagar efter mottagandet. Det är kundens ansvar att förklara och påvisa hur felet yttrar sig.

Kosmetiska produkter med en hållbarhetstid på mindre än 30 månader före öppningen (från tillverkningsdatum) är markerade med utgångsdatum enligt kosmetikadirektivet. Om kunden vill göra en reklamation gällande återstående hållbarhet på produkter som levereras måste även detta ske senast 4 dagar efter mottagandet av produkterna.

Om en vara är transportskadad skall reklamation riktas till transportören (Posten). Behåll då emballaget och förpackningen i sådant tillstånd att den kan inspekteras av posten för godkännande av reklamation.

Reklamerade varor måste returneras till ICG inom 8 dagar efter reklamationen som då korrigeras av ICG (se Retur av varor).

 

Returnering av varor

Om det inte handlar om reklamationer tas varor inte i retur om inte en särskild överenskommelse avtalats. Om detta avtalats ska varorna returneras i säljbart skick och i originalförpackning.

Alla returnerade varor måste - oavsett returens anledning - vara säkert förpackade och emballaget ska tydligt märkas med ett 6-siffrigt returnummer utfärdat av ICG, i varje enskilt fall. Returer måste ske till ICG senast 8 dagar efter det att returnummret utfärdats, i annat fall annulleras returnummret och möjligheten till att returnera varan.

 

Varor ska återsändas till adressen nedan:

Insight Cosmetics Group AB

Hejreskovvej 20C

3490 Kvistgård

Danmark

Ansvarsbegränsning

I den mån det är möjligt ska ICG ska enligt produktansvarslagen ansvara för produkterna för kunden. ICGs ansvar är begränsat till produktansvar vilket inte innefattar ansvar för förlorade löner, transporter, driftkostnader etc. ICG tar inget ansvar till följd av kundens legala relationer med tredje part.

 

Kurser

Alla kursanmälningar är bindande. Strax efter din kursanmälan skickas en bekräftelse av din registrering tillsammans med faktura eller delfaktura. Fakturan måste betalas inom den tidsfrist som anges på fakturan. Bristande betalning anses inte som en annullering av din anmälan.

Om du blir förhindrad att deltaga på kursen och meddelar oss senast 3 veckor före kursstart, kan du använda beloppet på en annan kurs inom 3 månader.

Om du avbokar din kurs 21 dagar före kursstart krediteras 75% av kursavgiften. För avbokningar mottagna mellan 8 och 20 dagar före kursstart krediteras 25% av kursavgiften. Avbokningar som sker senare än 8 dagar innan kursstart eller om du uteblir från kursen återbetalas ej. Avbokning av kursanmälan ska ske skriftligen till info@icgroup.se.

Kursplatsen kan överlåtas till annan person så länge de förkunskaper som krävs uppfylles. Om detta ska kunna ske måste ICG meddelas senast dagen före kursstart.

ICG förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta datum för kurser på grund av oförutsedda händelser såsom sjukdom eller brist på deltagare. Om detta sker kan kunden kräva att den fulla deltagaravgiften återbetalas.

Alla priser anges i svenska kronor exkl. moms (25%). Priset vid ordertillfället är det som gäller, dock förbehåller vi oss för skrivfel och produkter som utgått.

 

Upphovsrätt

Bilder och text på www.icgroup.se och tillhörande sidor används i samtycke och med tillstånd från tillverkaren. Alla rättigheter tillhör därför ICG, t.ex. upphovsrätt och copyright.

Bild och text från www.icgroup.se får inte kopieras, reproduceras eller liknande utan skriftligt tillstånd från ICG. Alla rättigheter är reserverade och överträdelse av dessa är föremål för ersättningsanspråk.

Försäljnings- & Leveransvillkor för privatpersoner, ej företag

KONTAKTUPPLYSNINGAR

Verksamhetens namn: Insight Cosmetics group, förkortat ICG. Aktiebolag Organisationsnummer: 5568793722

Etableringsår: 2004

Adress: Hejreskovvej 20C, 3490 Kvistgård

Tel: 08-40 83 82 33

E-mail: info@icgroup.se

Web: www.icgroup.se

Dataansvarig: Nis Juhl Lorenzen

 

Beställning

På vår eShop www.icgroup.se du kan beställa varor online. När du har angett namn, adress och kontaktuppgifter samt godkänt din beställning får du en orderbekräftelse via e-post.

Priser

Alla rek. utpriser anges i inkl. moms. Priset på en vara vid tiden av din beställning är det pris som gäller, vi reserverar oss dock för utsålda varor och skrivfel. Fraktkostnad anges innan du godkänner ditt köp.

Betalning

Du kan betale online med kreditkort eller välja att då dina varor skickade mot postförkott.

Vid betalning med kreditkort är du alltid skyddad mot missbruk. Du har möjlighet att avvisa en betalning när du får ditt kontoutdrag. Du har ingen självrisk i händelse av att ditt kort missbrukas i en Internetbutik som använder SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalningssystem. Du är alltså bättre skyddad än i den fysiska världen där du har en självrisk om ditt kreditkort missbrukas genom användande av pin-kod. Data som skickas i samband med köp med kreditkort är krypterade (SSL), och det är bara PBS som kan läsa dem. Varken ICG eller andra har möjlighet att läsa data. Beloppet av ditt köp dras först från ditt konto när varorna levereras från ICG. Det kan aldrig dras ett större belopp än vad du har godkänt.

 

Frakt

Fraktkostnaden är beror på vikt och storlek av dina varor. Den typiska leveranstiden är ca. 1-3 arbetsdagar.

Om ICG får beställda varor i retur p.g.a. felaktig eller otillräcklig information om leveransadressen eller om du inte är hemma för att ta emot sändningen, måste du betala kostnad för returnering av varorna. Vi ber dig därför att kontrollera att du ger oss korrekt information om din leveransadress.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du har alltid 14 dagars ångerrätt på ditt köp. Ångerrätten gäller från den dag du mottager dina varor.

Ångerrätten kan endast utnyttjas om produkten återlämnas i samma skick och mängd du mottagit. Ångerrätten bortfaller om du använder produkten på ett sätt som minskar försäljningsvärdet.

När ångerrätt utövas betalar du porto för att sända tillbaka produkten till ICG. Du måste först kontakten ICG för att få ett returnummer som ska skrivas på utsidan av försändelsen nära adressen.

Varorna ska skickas till:

Insight Cosmetics Group AB, Hejreskovvej 20C, 3490 Kvistgård, Danmark.

Du kan också avbryta ditt köp genom att inte hämta ut det på posten. Om du ångrar ditt köp återbetalas beloppet naturligtvis, till dig. Detta görs genom en överföring till ditt bankkonto när vi har fått varorna i retur och kontrollerat att de uppfyller reglerna för retur. Det är därför viktigt att vi informeras om ditt kontonummer.

Det är inte ett krav men expeditionen kommer att påskyndas och underlättas om adekvat information finns med i paket - t.ex. kopia av orderbekräftelse, kopior av tidigare korrensopondens och kontonummer för bankkonto.

Observera - vi tar inte emot paket som skickas till oss med postförskott.

Det är alltid en bra idé att spara originalförpackningen tills at du vet om du vill behålla det köpte eller inte. Bristande förpackningar kan i vissa fall innebära att försäljningsvärdet försämras och därmed kan ångerrätten inte används.

Reklamationsrätt

När du handlar varor hos ICG har du garanti enligt svensk lag. Detta innebär att du antingen får varan reparerad eller utbytt, återbetalad eller prissänkt, beroende på den specifika situationen. Detta kan endast ske om reklamationen är berättigad och om felet inte beror på felaktig användning av produkten eller annat skadlig beteende.

Det måste reklamera varan inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. En reklamation måste ske inom två månader efter det att felet upptäckts.

Vi återbetalar rimliga fraktkostnader som du har i samband med returnering av produkten då reklamationen är beviljad.

Reklamationer på varor och produkter måste ske till vår adress.

När du returnerar varor måste du bifoga en beskrivning av felet. Observera - vi tar inte emot paket som skickas till oss mot postförskott. Kom alltid ihåg att returnera varorna i orginalförpackningar och behåll ett kvitto för porto, så att vi kan återbetala dina utgifter.

Cookies

En cookie är en symbol för det faktum att en användare på ett nätverk registreras hos användaren (användarens hårddisk). På detta sätt vet servern (t.ex. en webbplats) vem användaren är vid nästa besök, vem användaren är.

Det lagras inte någon information i en cookie, utan informationen om användaren på en webbplats t.ex. användarens logg-in på en särskild webbplats. En cookie lagras på användarens hårddisk tillsammans med cachade filer. En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din dators hårddisk. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie, eller så kan du välja att stänga av cookies helt och hållet.

Det enda dessa cookies används för är att känna igen din dator.

Tekniskt sätt är "Cookies" indelade i två typer. Den ena typen kallas "session cookies", "session cookies" håller koll på vad du lägger i din kundvagn när du navigerar runt på webbplatsen. "Session cookies" inte lagras på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns en annan typ av "Cookie" kallas "permanent cookie" och den sparas som en textfil på din dator för ca. en månad. En "permanent cookie" tillåter vår server att känna igen din dator nästa gång du loggar in på vår hemsida.På vår eShop www.icgroup.se kan du beställa varor online. När du har angett namn, adress och kontaktuppgifter samt godkännande av din beställning får du en orderbekräftelse via e-post.

På www.icgroup.se används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner, för att göra ditt besök så enkelt som möjligt.

Du har alltid möjlighet att radera cookies från din dator genom att göra följande: 1. Internet Explorer, Explorer 5.X ta bort cookies under menyn "Funktioner" -> "Internetinställningar -> "Ta bort cookies

Logstatistik

Statistik används på www.icgroup.se och innebär att ett statistiskt system samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare en webbplats har haft, var de kommer ifrån, vilken del av du avslutar besöket på webbplatsen etc. På www.icgroup.se används logstatistik för att optimera webbplatsen och dess funktioner.

Personuppgifter

För att få ett login till vår eShop måste du registrera ett konto med följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-post och ditt personligt utvalda lösenord. Vi registrerar dina personuppgifter för att leverera varor till dig. Personlig information som registrerats hos ICG lagras i 5 år (p.g.a.begäran från redovisningsrätten), varefter all data raderas.

Din information är säkrad och endast personal inom administration- och ekonomiavdelningen har tillgång till din personliga information. Vi lagrar all din kundinformation på en krypterad server och överför endast krypterad kundinformation.

Information som ges till ICG ges inte vidare på något sätt till tredje part och vi registrerar inte någon känslig personlig information.

Som registrerad kund hos ICG, har du alltid rätt att göra invändningar mot registreringen. Du har också rätt att inspektera de uppgifter som registreras om dig. 

E-marknadsföring

Vi sänder ut vårt nyhetsbrev både i pappersform och som e-postreklam. Nyhetsbrevet innehåller information om företaget och dess produkter, relevanta erbjudanden etc.

Om du inte längre vill ta emot detta nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen genom att skicka ett mail till info@icgroup.se med titeln "Unsubscribe" tillsammans med ditt namn och telefonnummer

Copyright

Bilder och texter på www.icgroup.se och tillhörande sidor får endast användas efter överenskommelse och med tillstånd från tillverkaren. Alla rättigheter tillhör därför ICG eller dess medarbetare, inklusive copyright, och upphovsrätt.

Bilder och texter från www.icgroup.se får inte kopieras, reproduceras eller liknande utan skriftligt tillstånd från ICG. All rights are reserved och kränkning av dessa är skadegörande.

Kvistgård, 1 januari 2014.

Kontaktuppgifter:

Insight Cosmetics Group A / S
Hejreskovvej 20 C
3490 Kvistgård
Telefon: 33 32 33 22
Kundservice: info@icgroup.se
Org.nr: 556879-3722

Öppettider:

Måndag-Torsdag kl. 8:30 till 16:30
Fredag kl. 9:00 till 15:30

KONTAKT

info@icgroup.se

+46 8 40 83 82 33

 FÖLJ OSS